آرشیو مجموعه کلاس های موسسه ابن سینا

فیلم های کلاس های موسسه ابن سینا اختصاصی دانش آموزان حضوری

Advanced 0(0 امتیازدهی) 135 دانش آموزان ثبت نام شده
مدرس دوره : مسعود الماسی آخرین ویرایش پنجشنبه, ۱۳ آذ ۱۳۹۹ فارسی
آنچه در این دوره می آموزیم :

برنامه درسی برای این دوره
58 درس 71:05:06 ساعت
زیست شناسی 1 پایه دهم
13 درس 19:21:16 ساعت
 • زیست شناسی 1 پایه دهم فصل 1 دنیای زنده 03:52:04
 • زیست شناسی 1 فصل 2 گوارش و جذب مواد 04:31:33
 • زیست شناسی 1 فصل هفتم جلسه اول 00:46:37
 • زیست شناسی 1 فصل هفتم جلسه دوم 00:22:00
 • زیست شناسی 1 فصل چهارم بخش اول 01:14:11
 • زیست شناسی 1 فصل چهارم بخش دوم 01:17:35
 • زیست شناسی 1 فصل سوم بخش اول 00:57:10
 • زیست شناسی 1 فصل سوم بخش دوم 00:43:30
 • زیست شناسی 1 فصل چهارم بخش سوم 01:21:08
 • زیست شناسی 1 فصل پنجم جلسه اول 00:38:00
 • زیست شناسی1 فصل پنجم جلسه دوم 01:35:12
 • زیست شناسی 1 فصل ششم از یاخته تا گیاه جلسه اول 01:15:27
 • زیست شناسی 1 فصل ششم از یاخته تا گیاه جلسه دوم 00:46:49
 • زیست شناسی 2 فصل 1 تنظیم عصبی جلسه اول 01:07:31
 • زیست شناسی 2 فصل 1 تنظیم عصبی جلسه دوم 01:20:47
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه اول 00:35:29
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه دوم 01:18:53
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه سوم 01:13:21
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه چهارم 01:09:20
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه پنجم 01:16:08
 • زیست شناسی 2 فصل 2 حواس جلسه ششم 00:27:36
 • زیست شناسی 2 فصل 3 دستگاه حرکتی جلسه اول 00:25:57
 • زیست شناسی 2 فصل 3 دستگاه حرکتی جلسه دوم 01:09:34
 • زیست شناسی 2 فصل 3 دستگاه حرکتی جلسه سوم 01:05:22
 • زیست شناسی 2 فصل 3 دستگاه حرکتی جلسه چهارم 00:54:02
 • زیست شناسی 2 فصل 3 دستگاه حرکتی جلسه پنجم 00:16:48
 • زیست شناسی 2 فصل 4 تنظیم شیمیایی جلسه اول 00:52:05
 • زیست شناسی 2 فصل 4 تنظیم شیمیایی جلسه دوم 01:17:21
 • زیست شناسی 2 فصل 4 تنظیم شیمیایی جلسه سوم 01:13:11
 • زیست شناسی 2 فصل پنجم جلسه اول 01:13:36
 • زیست شناسی 2 فصل پنجم بخش دوم 00:55:56
 • زیست شناسی 2فصل ششم بخش اول 01:12:48
 • زیست شناسی 2 فصل ششم بخش دوم 01:20:08
 • زیست شناسی 2 فصل ششم بخش سوم 00:30:54
 • زیست شناسی 2 فصل ششم بخش چهارم 00:14:00
 • زیست شناسی 2 فصل هفتم جلسه اول 01:12:22
 • زیست شناسی 2 فصل هفتم جلسه دوم 01:17:15
 • زیست شناسی 2 فصل هفتم جلسه سوم 00:51:23
 • زیست شناسی 2 فصل نهم پاسخ گیاهان به محرک ها 01:01:27
 • زیست شناسی 3 فصل 1 ملکول های اطلاعاتی جلسه اول 01:58:56
 • زیست شناسی 3 فصل 1 ملکول های اطلاعاتی جلسه دوم 02:05:11
 • زیست شناسی 3 فصل 2 جریان اطلاعات در یاخته جلسه اول 01:52:55
 • زیست شناسی 3 فصل 2 جریان اطلاعات در یاخته جلسه دوم 02:04:39
 • زیست شناسی 3 فصل 2 جریان اطلاعات در یاخته جلسه سوم 00:54:00
 • زیست شناسی 3 فصل 3 انتقال اطلاعات در نسل ها جلسه اول 00:59:37
 • زیست شناسی 3 فصل 3 انتقال اطلاعات در نسل ها جلسه دوم 02:02:41
 • زیست شناسی 3 فصل 4 بخش اول 01:07:12
 • زیست شناسی 3 فصل 4 بخش دوم 00:56:55
 • زیست شناسی 3 فصل 4 بخش سوم 00:31:50
 • زیست شناسی 3 فصل پنجم بخش اول 01:36:04
 • زیست شناسی 3 فصل پنجم بخش دوم 01:09:38
 • زیست شناسی 3 فصل ششم بخش اول 01:48:23
 • زیست شناسی 3 فصل ششم بخش دوم 00:42:10
 • زیست شناسی 3 فصل هفتم 00:58:35
پیش نیازها
توضیح

در این دوره آرشیو کلاس های آنلاین برگزار شده دانش آموزان موسسه ابن سینا قرار می گیرد.

+ بیشتر
دیگر دوره های مرتبط
66:53:17 ساعت
0 65 3,000,000تومان 2,000,000تومان
42:16:41 ساعت
به روزرسانی شده جمعه, ۱۴ آذ ۱۳۹۹
0 56 1,700,000تومان
08:59:09 ساعت
به روزرسانی شده سه شنبه, ۱۳ آب‍ ۱۳۹۹
0 106 رایگان
21:35:41 ساعت
به روزرسانی شده چهارشنبه, ۱۲ آذ ۱۳۹۹
0 63 1,700,000تومان
50:43:43 ساعت
به روزرسانی شده پنجشنبه, ۱۳ آذ ۱۳۹۹
0 12 2,000,000تومان
درباره مدرس
 • 1 بررسی
 • 556 دانش آموزان
 • 25 دوره ها
+ بیشتر
دبیر زیست شناسی با سابقه ۲۵ سال تدریس.

مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی انسانی را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارم. به جز سال اول کارم همواره در مرکز استعدادهای درخشان شهرستان شیراز مشغول به فعالیت بوده ام. تجربه آموزش و ارزیابی در عرصه کنکور از ابتدا در برنامه کارهای آموزشی من بوده است. همچنین مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان استان فارس بوده ام.

بازخورد دانش آموزان
0
میانگین امتیازدهی ها
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
بررسی
رایگان
محتویات:
 • 71:05:06 ساعت ویدئو براساس تقاضا
 • 58 درس
 • دسترسی نامحدود
 • دسترسی روی تلویزیون و موبایل